Om sponsring

Sponsring är en del av vår totala marknadskommunikation och ska bidra till att synliggöra NCC varumärkeslöfte att agera och verka.

För oss betyder det att vi i vår sponsring tänker bortanför vägen, huset, simhallen, kontoret, bron vi bygger. Vi utgår istället ifrån människan som kör på vägen, bor i huset, simmar i hallen, jobbar i kontoret eller åker över bron. 

Vi ser på samhället från en mänsklig vinkel och hur man löser mänskliga problem i vardagen. Vår ambition är att agera där vi är verksamma och vi försöker alltid att bidra med vår expertis när det är möjligt. Vi vill göra skillnad och driva olika initiativ med hjälp av våra anställda och partners.

Genom att göra detta bygger vi mer än hus, pooler, kontor och broar. Vi ser helt enkelt sponsring som ett sätt för oss att bidra till positiva lösningar och skapa samhällsnytta.

Aktuellt Sponsringsprogram

Vår ambition är att ha några få, långsiktiga, sponsorskap och egna koncept som gör det möjligt för oss att integrera sponsringen så att den blir lokal och relevant för våra intressenter.

Vi vill vara en föregångare inom hållbar utveckling och en ansvarsfull samhällsmedborgare. Det är därför barn och ungdomar samt socialt ansvar intar en central plats i vårt sponsringsprogram.

Vårt aktuella program omfattar följande samarbeten och koncept:

Barnens Byggskola

Bild på Jennifer Carlsson, Kommunikationschef NCC Property Development, Brand Manager NCC Group.
Jennifer Carlsson

Head of Brand Management, NCC Group