Stenmaterial – en värdefull gåva från naturen

Bergarter har använts som byggmaterial sedan stenåldern i form av stenmurar, gravhögar och som runstenar. Än idag används materialet inom bygg- och anläggningsbranschen inom en mängd olika användningsområden. I något förädlad form används stenmaterial även hos industrikunder och konsumenter.

Inom NCC organisation ingår täktverksamhet. På en Nordisk marknad består verksamheten av ca 210 anläggningar. Fokus ligger på att det ska vara enkelt att besöka oss och för att underlätta för våra kunder och minska onödiga transporter är dessa anläggningar fördelade på en rad strategiska orter.

Våra kunder verkar i flera olika branscher och vi strävar efter att vara lyhörda för deras specifika behov samtidigt som vi fokuserar på hållbarhet i allt vi gör.

Hos Stenmaterial inom NCC får du som kund alltid en hög kvalité och kompetens, leveranssäkerhet och hållbarhetsfokus genom t.ex. biologsikt mångfald. Vi erbjuder en mängd olika produkter som t.ex. bergkross, natursand och återvunna material spritt över alla våra anläggningar. Vi erbjuder tjänster som logistik-och transportplanering förutom t.ex. en kundwebb där våra kunder kan ta ut information om sina köp. Vi erbjuder även en rad olika koncept som Dantonit, flygplatssand, EPDer och försäljning på storsäck.

Det är vår skyldighet att efterbehandla täkterna och i den mån det är möjligt tillför vi samhällsnyttiga mervärden i samband med efterbehandlingen. Vi har exempelvis skapat friluftsområden, amfiteatrar, badsjöar och naturtyper som gynnar biologisk mångfald.

NCC Recycling – sluter kretsloppet

Vi tar återvinning på allvar. Företag kan återvinna sitt avfall i våra terminaler och köpa återvunnet material från våra täkter. Fråga oss gärna om återvinning då vi har specialistkompetens på området och erbjuder rådgivning!

Besök Ballast hemsida

Bild på Kenneth Johansson, divisionschef stenmaterial, NCC Industry. Foto/illustration: Jenny Gaulitz
Kenneth Johansson

Divisionschef Stenmaterial, NCC Industry