NCC Montage

NCC Montage är NCC:s egna bolag för att hantera tillfälliga arbetstoppar och specialistkompetens.

Bolaget är en viktig del av NCC:s övergripande bemanningsstrategi och ett sätt för NCC att få full insyn och kontroll över avtal och regler samt säkerställa att vår uppförandekod följs.

“Våra fast anställda yrkesarbetare utgör grunden för vår verksamhet. Vid toppar och för att säkerställa specifika kompetenser kommer vi precis som tidigare behöva ta in ytterligare resurser. Med NCC Montage får vi en säkrare process för att lösa detta.”

- Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Startade i augusti 2015

NCC Montage startade sin verksamhet i augusti 2015 med ett första pilotprojekt i Stockholm.

NCC Montage har sitt säte i Warszawa/Polen och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Tommy Bar-Sawme_11061
Tommy Bar-Sawme

VD, NCC Montage