NCC Montage

NCC Montage är NCC:s egna bemanningsbolag för att hantera tillfälliga arbetstoppar och specialistkompetens.

NCC Montage startade sin verksamhet i augusti 2015 med ett första pilotprojekt i Stockholm.

NCC Montage har sitt säte i Warszawa/Polen och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Genom att ha ett eget bemanningsbolag stärker NCC sin konkurrenskraft i olika projekt. Denna lösning blir mer kostnadseffektiv samtidigt som risken i olika NCC-projekt minskar. 

“Våra fast anställda yrkesarbetare utgör grunden för vår verksamhet. Vid toppar och för att säkerställa specifika kompetenser kommer vi precis som tidigare behöva ta in ytterligare resurser. Med NCC Montage får vi en säkrare process för att lösa detta.”

- Ulrika Brinck, Head of NCC Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure

Ulrika Brinck 2
Ulrika Brinck

Head of NCC Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure