Binab

Binab utför tätskikt på entreprenad i både Sverige och Norge. Vi erbjuder även en rad moderna asfalts– och tätskiktsprodukter. Många av dem, som till exempel gjutasfalt, utvecklar och tillverkar vi själva.

Binab har en stolt tradition av egen tillverkning som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Visste du till exempel att vi har producerat gjutasfalt i Stockholmsområdet i mer än 100 år?

Låt oss presentera Arlandaverket...

I Arlanda strax utanför Stockholm kretsar inte bara flygplan från när och fjärran. Inte långt från flygplatsen finns också vårt eget gjutasfaltverk. Här producerar vi alla våra gjutasfaltprodukter för till exempel hus, broar och parkeringshus. Asfaltverket är certifierat med 2+ enligt Trafikverkets högt ställda krav.

Intill asfaltverket finner du vårt eget laboratorium där vi utför produktionskontroller löpande. Samtliga transportkokare och läggarutrustningar servas vid vår egen verkstad, som även den ligger i anslutning till verket. Råmaterielleveranserna får vi från leverantörer som Nynäs, Nordkalk och Ballast.

...och produktfabriken

Ett stenkast från gjutasfaltverket vid Arlanda ligger vår produktfabrik. Här tillverkar vi våra populära primrar, kantstensklister, fogmassor och diverse specialprodukter som är bitumenbaserade. Från fabriken har vi bland annat haft nöjet att producera och leverera produkter till spännande utlandsprojekt som Sheraton Hotel i Addis Abeba i Etiopien samt till broisoleringar i Lettland.

Besök Binabs hemsida

Lars Halldin

Area Manager, NCC Industry

Binab huvudkontor
Binab huvudkontor
Besöksadress:

Vretenborgsvägen 19, 126 30 Hägersten