Informationssida om coronaviruset

Här hittar du som är medarbetare på NCC information om coronaviruset. NCC följer löpande myndigheternas information och råd för att hantera spridningen av coronaviruset.

Om du har symptom eller känner dig sjuk

Om du känner dig sjuk, med symptom liknande de för coronavirus, ska du stanna hemma, kontakta vården via chatt eller telefon

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion stannar hemma och att undvika att träffa folk, även om man inte har varit i ett riskområde. Det är viktigt att vi följer denna riktlinje, även här på NCC. Det betyder att var och en med symtom, även milda ska begränsa sina sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Frågor om coronaviruset? 

För frågor gällande din egen hälsa kan du kontakta Vårdguiden på 1177.se eller ringa 113 13 För alla frågor om coronavirus gäller det specialinrättade telefonnumret 113 13.

Rutin vid sjukfrånvaro - ring Frisklinjen

Kom ihåg att sjukanmäla dig till Frisklinjen på telefon 0771-31 00 67 vid sjukfrånvaro. Detta gäller alla medarbetare på NCC i Sverige.

Om du tillhör en medicinskt definierad riskgrupp 

Om du tillhör en medicinskt definierad riskgrupp med underliggande sjukdomar bör du ha en dialog med din chef eller din HR-partner för att på bästa sätt lösa situationen.

Sjukskrivning

För medarbetare som är konstaterat sjuk utgår sjuklön. Medarbetare som är smittad men ändå arbetsförmögen kan få ersättning från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning. För medarbetare som efter dialog med sin chef arbetar hemifrån utgår lön.

Försäkringskassans regler för sjukskrivning gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Läkarintyg och karensregler

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Den som är sjuk kan därför vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. Regeringen har tidigare meddelat att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Anslaget för smittbärarpenning höjs också. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Läs mer hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Hälsa och säkerhet

En säker arbetsmiljö är alltid viktigt, och rådande situation understryker detta ytterligare. Vissa arbetsplatser kan sakna viss utrustning eller personal vilket gör det nödvändigt att arbeta på ett annat sätt.

Här följer ett antal tips från Hälso- och säkerhetsorganisationen. Kontakta din arbetsmiljöingenjör om du behöver råd.

Daglig säkerhetsgenomgång

Börja varje dag, som vanligt, med en daglig säkerhetsgenomgång. Gör den i små grupper och håll avståndet till varandra. Läs mer om säkerhet och daglig säkerhetsgenomgång.

Andningsskydd och begränsning av damm

Generellt föreligger det problem med tillgänglighet av andningsskydd för arbete i dammande miljöer då leveranskapaciteten hos våra leverantörer är mycket låg. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande genom att hålla så låga dammnivåer som möjligt genom goda städrutiner, använda dammsugare på maskiner och utrustning, punktsug osv. Ju lägre damm nivåer desto högre livslängd på filtren i andningsskydden.

Skriv ut och sätt upp säkerhetsmeddelandet synligt på din arbetsplats. Läs  mer i arbetsmiljömeddelandet.

Arbetsmiljöansvar vid sjukdom (delegering)

Vid längre frånvaro, mer än en vecka krävs ett förtydligande av vem som har det delegerade arbetsmiljöansvaret för arbetsplatsen och NCC:s personal. Läs mer i  arbetsmiljömeddelande om arbetsmiljöansvar vid sjukdom.

Det är full aktivitet i NCC:s projekt trots utmanande tider - tack vare våra fantastiska medarbetare som håller hjulen rullande.

Här kommer en hälsning från våra projekt runt om i Norden