Informationssida om coronaviruset

Den 29 september 2021 upphör de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner eftersom de inte längre är motiverade från ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

Det är full aktivitet i NCC:s projekt trots utmanande tider - tack vare våra fantastiska medarbetare som håller hjulen rullande.

Här kommer en hälsning från våra projekt runt om i Norden