NCC bygger nytt personalboende för anställda på Forsmark

NCC bygger nytt personalboende med 430 rum för medarbetare som gör årliga underhåll på Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Det byggs närmare verket och det gamla personalboendets mark förbereds för slutförvaring. Forsmarks Kraftgrupp AB:s order är värd 197 MSEK.

– Vid de årliga underhållen av kärnkraftverket ökar arbetsstyrkan till över 1 000 personer. Då behöver extraanställda och konsulter en tillfällig bostad nära verket, som ligger avlägset några mil norr om Östhammar. Men det snart 50-åriga personalboendet är uttjänt och marken behövs till slutförvaring av kärnbränsle, säger Lilianne Axelsson, Forsmarks projektledare för nya boendet.   

Dagens tillfälliga boende uppfördes i slutet av 1960-talet, ursprungligen för dem som byggde Forsmarks kärnkraftverk. Nu bygger NCC det nya boendet på en ny plats inom området.

– Boendet placeras närmare verket, bara 500 meter bort istället för dagens en kilometer, så fler kan gå till jobbet istället för att ta bilen. Anläggningen får också en modern arkitektur som underlättar umgänge med fler kollegor, säger Johan Eriksson, avdelningschef på NCC.

I mitten av boendet byggs en sexkantig centrumbyggnad i tre plan med kök och gemensamma samlingsrum på varje våning. Från den utgår sex flyglar, varav fem rymmer 430 boenderum med wc och dusch, samt en mindre flygel med service och fastighetsskötsel.

Förutsatt att beslut om bygglov tas under april – maj 2015 gäller kontraktet och NCC:s byggarbete kan börja. Byggnaden beräknas stå klar i december 2016.

Det gamla personalboendet rivs först när det nya är klart. Marken upplåts då till SKB (Svensk kärnbränslehantering) som planerar världens första anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle här, inkapslat 500 meter ner i urberget, samt tillhörande byggnader ovan jord.

Minst 1 000 konsulter och tillfällig personal per år beräknas att bo i det nya personalboendet, allt från en natt till flera veckor per gång. Fullsatt blir det under vår och sommar, då reaktorerna ställs av för revision – en sort tusenmila service då många behövs för att utföra underhåll, moderniseringar, bränslebyte och drifttester. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, avdelningschef, NCC Construction Sweden
Telefon 070-674 79 58
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norra Sverige, NCC Construction Sweden
Telefon 090-16 80 48 eller 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.