Delårsrapport1 januari – 30 september 2014

1 juli – 30 september 2014         

  • Orderingång 12 383 (12 160) MSEK
  • Nettoomsättning 14 796 (13 129) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster 881 (748) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt 696 (614) MSEK
  • Resultat per aktie 6,45 (5,67) SEK

1 januari – 30 september 2014

  • Orderingång 42 910 (42 617) MSEK
  • Nettoomsättning 38 106 (36 749) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster 1 217 (929) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt 960 (759) MSEK
  • Resultat per aktie 8,88 (7,02) SEK

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20

Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48

IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)70-354 80 35

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 24 oktober kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.