NCC bygger nytt sågverk i Bollstabruk för 75 miljoner

NCC bygger nytt sågverk i Bollstabruk för 75 miljoner NCC har påbörjat arbetet med ett nytt sågverk i Bollstabruk. Beställare är Graninge Skog och Trä AB. Anbudssumman uppgår till 75 miljoner kronor. Arbetet utförs på totalentreprenad med incitament. Graninge Skog och Trä AB bygger en helt ny såganläggning, som innefattar sågintag inklusive barkmaskin, barkhantering, sönderdelningslinje, råsortering med ströläggningsutrustning samt personalutrymmen. Den nya anläggningen uppförs intill Bollsta gamla sågverk som anlades under mitten av 1800-talet. Tillsammans med det tidigare järnbruket utgjorde sågverket då grunden för samhället Bollstabruk. Det "gamla" sågverket kommer att vara i drift tills det nya kan ta över. 3 Produktionen avses att inom en femårsperiod utökas från 230 000 m till 310 3 000 m sågade trävaror per år. Därutöver produceras flis, bark och sågspån. I samband med anbudsförfrågan framkom det att beställaren hade stora krav på arbetsplatsens organisation och att man lade stor vikt vid att arbetsledningen hade dokumenterad erfarenhet från liknande projekt. Dessa faktorer bidrog starkt till att NCC antogs som entreprenör. Anläggningen skall vara klar för provdrift i augusti 1999. Projektet beräknas sysselsätta 25-30 byggnadsarbetare och inklusive underentreprenörer kommer arbetsstyrkan att uppgå till ca 100 personer. Ytterligare upplysningar lämnas av: Arne Eriksson, arbetschef NCC Hus i Sollefteå, tfn 0620-147 70. Platschef är Stefan Lindblom tfn 010-680 06 59.