Studenter dåligt rustade för näringslivets krav på hållbara lösningar

Tre av fyra högskolestudenter vill arbeta med hållbarhet minst en dag i veckan på framtida jobb. Men bara en av tre känner sig förberedd att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det visar en studie NCC låtit göra på landets 21 största universitet och högskolor.

Utbildningarna hänger inte med i studenternas förändrade önskemål om mer hållbarhetsfokus.

– Undersökningen stärker mina farhågor att högre utbildningar inte i tillräcklig grad utrustar och förbereder Sveriges studenter med den kompetens de behöver för att kunna bidra till att driva en utveckling mot mer hållbara sätt att arbeta, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC AB.

NCC har låtit göra undersökningen för att bättre förstå studenters intresse för hållbarhetsfrågor och hur de förbereds för att hantera samhällets utmaningar inom hållbarhet på alla arbetsområden.

Hela tre av fyra studenter (73 %) vill ägna minst en arbetsdag i veckan åt hållbarhet och nästan hälften (44 %) lägger stor vikt vid potentiella arbetsgivares hållbarhetsprofil när de söker jobb Men bara en av fyra studenter säger sig förstå hur företag arbetar med hållbarhet i praktiken.

Trots intresset och det faktum att universitet och högskolor nu erbjuder fler kurser än någonsin på temat känner sig bara en av tre studenter förberedda att praktiskt tillämpa sina akademiska kunskaper om hållbarhet i arbetslivet. Undersökningen visar även att studenterna har svaga professionella nätverk och få möjligheter till kontakt med potentiella arbetsgivare.

– Både skolorna och företag måste ge mer tid och utrymme för praktik under studierna så studenterna kan sätta in sina kunskaper i rätt sammanhang och få rätt verktyg att bidra till den omställning av näringslivet som behövs, säger Christina Lindbäck.

I studien ingår 1 036 studenter på landets 21 största universitet och högskolor. Undersökningen utfördes under april, på uppdrag av NCC utav Sustainergies, en plattform för hållbarhet där näringsliv och studenter möts. Deltagarna valdes slumpmässigt på respektive campus. Störst andel har ekonomi- eller ingenjörsinriktning, de vanligaste utbildningarna. Hållbarhet definieras som hållbar utveckling ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, företags ansvarstagande, CSR och samhällsnytta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC, 070 680 16 74
Anna Trane, Press & PR-chef NCC, 0708 84 74 69
Simon Werbart Flato, verksamhetschef Sustainergies, 073 600 02 91

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.