Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

1 april - 30 juni 2015

  • Orderingång 15 754 (17 303) MSEK
  • Nettoomsättning 14 152 (13 479) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster 541 (576) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt 436 (451) MSEK
  • Resultat per aktie 4,02 (4,14) SEK

1 januari - 30 juni 2015

  • Orderingång 29 122 (30 527) MSEK
  • Nettoomsättning 25 360 (23 311) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster 287 (336) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt 232 (264) MSEK
  • Resultat per aktie 2,14 (2,43) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20
Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48
IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)70-354 80 35

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport.

Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 17 juli kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014.
NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.