NCC utför ombyggnation av kontors- och butiksfastighet vid Nordstan i Göteborg

NCC har fått i uppdrag att genomföra en omfattande ombyggnation av Östra Hamngatan 16 i shoppingscentrat Nordstan i Göteborg. Uppdragsgivare är Eklandia Fastighets AB och ordern är värd 100 MSEK.

– För att möta den starka efterfrågan som finns av moderna, hållbara och flexibla kontorslokaler i attraktiva kollektivtrafikslägen startar vi nu en omfattande ombyggnation av vår fastighet på Östra Hamngatan 16. Vi ser över helheten och vill ändra på det intryck fastigheten ger, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB. 

– Tillsammans med Eklandia kommer vi driva detta projekt i partneringliknande samverkan och med en hög hållbarhetsambition. Samverkan innebär att vi har full transparens och öppna böcker genom projektets alla skeden.  NCC har mycket god erfarenhet av att arbeta i samverkan och vet att det borgar för ett utmärkt genomförande och en trygg leverans säger Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst.

Uppdraget gäller den kontors- och butiksfastighet som avslutar det långsträckta Östra Nordstan-kvarteret norrut mot Operan. Fastigheten får en rejäl ansiktslyftning. Utvändigt kommer byggnaden att få en helt ny karaktär med en ny glasfasad samtidigt som husets entréer lyfts. Invändigt kommer ca 9 000 kvm av lokalytan att genomgå en omfattande renovering.

Projektet kommer att  miljöklassificeras enligt Miljöbyggnad nivå Silver och NCC kommer även erbjuda praktik med möjlighet till fastanställning för arbetslösa.

Arbetet påbörjas i juni 2016 och avslutas under första kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Simonsson, Affärschef, NCC Building Väst, 070-658 86 78
Carin Kärrberg, Communication officer, Communication operations Sverige, 070-088 77 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.