NCC ska energirenovera miljonprogrammet

NCC ska tillsammans med Stockholmshem skapa en trygg och attraktiv allmännytta i Stockholmsområdet. Upprustningen ska även sänka hyreshusens energianvändning med hälften. Ramavtalet är uppskattat till 500 MSEK fördelat över tre år.

Allmännyttan står idag inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. För Stockholmshem innebär detta att turen kommit till de fastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talens miljonprogram, som har ett stort behov av stambyten och annan upprustning.

NCC:s ramavtal med Stockholmshem omfattar konceptet NCC Hållbar renovering, ett tillvägagångssätt där NCC skapar socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer. Projektens ekonomiska hållbarhet finns i samspelet mellan renovering, energieffektivisering, social hållbarhet och framtida underhåll.

– Vi ser stora möjligheter till positiv och hållbar samhällsutveckling i upprustningen av miljonprogrammet. NCC kommer att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder som sänker energianvändningen och minskar den framtida underhållskostnaden, säger Fredrik Elmgren, affärschef på NCC Construction Sweden.

Samarbetet med Stockholmshem ska ske i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där de deltagande företagen genomför ett uppdrag i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

– Att kunna ta erfarenheter från ett projekt vidare direkt till nästa, med samma entreprenör och ibland exakt samma personal, är ovärderligt. Vi kommer att öka kapaciteten och få möjlighet till en effektivisering, säger Nina Wahlberg, chef för Teknik och ombyggnation på Stockholmshem.

Det är i samband med större renoveringar som åtgärder för att sänka husens energi- och klimatpåverkan är mest lönsamma. Energieffektivisering av äldre bostäder är nödvändig om Sverige ska nå sina miljökvalitetsmål samt målen i EU:s direktiv om energieffektivisering.

Ramavtalet innebär att Stockholmshem under avtalsperioden genomför delar av sitt planerade underhåll tillsammans med NCC. Samarbetet startar under hösten 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Elmgren, affärschef, NCC Construction Sweden 072-550 07 40
Hedvig Elander, chef för intern- och externkommunikation, NCC Construction Sweden 070-978 66 83
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.