Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

1 januari – 31 mars 2015            

  • Orderingång 13 368 (13 223) MSEK
  • Nettoomsättning 11 208 (9 832) MSEK
  • Rörelseresultat -161 (-162) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster -254 (-239) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt -204 (-187) MSEK
  • Resultat per aktie -1,88 (-1,71) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20
Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48
IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)70-354 80 35

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 29 april kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.