Anrik vårdbyggnad blir ny BUP-mottagning

Nu börjar NCC renovera det kulturhistoriska ”Pepparkakshuset” på Halmstads sjukhusområde så att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kan flytta in. I uppdraget ingår även att anpassa ett kontorshus för landstingets IT-avdelning. Region Hallands order är värd 52 MSEK.  

– BUP:s nuvarande lokaler på Fiskaregatan är inte funktionella, varken vad gäller innemiljön eller för psykiatrisk verksamhet. De nya lokalerna anpassas efter dagens krav på patientsekretess så att besökarna ska känna sig trygga, säger Jan-Ove Elofsson, projektledare på Region Halland.

Mottagningen flyttar därmed till sjukhusområdet och in i ett av lasarettets äldsta hus. Det bruna tegelhuset som kallas ”Pepparkakshuset” har ett kulturhistoriskt värde och var en gång i tiden länets första sjukhus för psykiatrivård. Ombyggnaden omfattar en yta på 2 100 kvadratmeter.

­– NCC bygger en funktionell mottagning med moderna vårdrum anpassade för verksamheten. Det blir också en bättre innemiljö med ny ventilation och sunda material. Den kulturhistoriska fasaden bevaras och vi rengör fasaden och taket, säger NCC:s projektchef Malin Persson.

Att placera BUP på sjukhusområdet underlättar även samordning och logistik. Mottagningen blir granne med vuxenpsykatrin och kan dela rum för personalmöten och administration. En annan fördel för besökare och personal är närheten till övrig vård på sjukhuset. Halmstads BUP-mottagning har omkring 7 000 mottagningsbesök per år.   

NCC har även fått i uppdrag att renovera en 3 800 kvadratmeter stor kontorsbyggnad på sjukhusområdet. Den anpassas för Region Hallands IT-avdelning som flyttar in med 110 medarbetare. Även här byts ventilationssystemet ut för bättre luft och värme.

NCC:s byggarbete beräknas var klart om drygt ett år i november 2017. Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Persson, projektchef, NCC Building Sverige
Telefon: 035-15 58 26 eller 070-230 15 20
Ann-Katrin Johansson. kommunikationsansvarig Syd, NCC AB
Telefon: 076-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.