NCC:s fastighet i Docklands fullt uthyrd Kraftig sänkning av utländsk vakansgrad

NCC:s fastighet i Docklands fullt uthyrd Kraftig sänkning av utländsk vakansgrad NCC har nyligen slutit ytterligare två hyresavtal på sammanlagt 6.200 kvm i East India Dock i London. Därmed är fastigheten på totalt 60.000 kvm fullt uthyrd. I East India Dock har Safetynet tecknat kontrakt på ytterligare 2.100 kvm. Företaget erbjuder temporära lokaler åt företag som av någon anledning har fått sina lokaler eller utrustning förstörda eller oanvändbara. Safetynet hyr sedan tidigare 2.700 kvm. Den andra hyresgästen, Guardian Dr, har tecknat kontrakt på 4.100 kvm. Företaget är i samma bransch som Safetynet. Hyresavtalen löper i båda fallen på 15 år. East India Dock ägs till lika delar av NCC och SPP. I dagarna har NCC dessutom hyrt ut, drygt halva fastigheten, LOT 10 i Bryssel på 5.200 kvm till Coca-Cola för ett informationscenter. Därmed är fastigheten uthyrd till 85 procent. - Genom uthyrningarna i London och Bryssel sänker vi vakansgraden i vårt utländska bestånd med 6,4 procent till ca 10,5 procent. Detta innebär att vakansgraden i NCC Fastigheters totala bestånd minskar med ca 1 procent, säger Magnus Mannesson, VD för NCC Fastigheter AB. För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Mannesson, VD NCC Fastigheter AB, tfn 08-655 22 75