Högsta miljöbetyg till NCC:s Torsplan 2

Som första byggnad i Sverige har Torsplan etapp 2 i Stockholm uppnått miljöcertifieringen BREEAM:s högsta nivå Outstanding. Hittills har endast 12 kontor i världen slutcertifierats på den nivån.  

Torsplan 2 är ett kontor som möter både social hållbarhet och de högsta miljökraven i världen. Personerna som jobbar och vistas här ska trivas, och SATS stora takterrass för utomhusträning är ett exempel på hur man möter människors behov. En attraktiv arbetsplats bidrar även till att de företag som hyr kontor här kan attrahera nya medarbetare, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef, NCC Property Development.

Torsplan etapp 2 ligger i Hagastaden och väntas stå klar i slutet av 2016. Det är förproduktionsstadiet av Torsplan etapp 2:s kontorsdel som uppnått BREEAM Outstanding, vilket visar på ambitionsnivån med byggnaden.

– Vi är mycket stolta över att nu kunna erbjuda våra kunder miljöcertifierade kontor på den allra högsta nivån som vi uppnått med Torsplan 2. NCC har valt att ha höga ambitioner i vårt hållbarhetsarbete och certifieringarna är ett sätt att snabba på arbetet mot bland annat mer hållbara städer. Byggnader som Torsplan 2 ger våra kunder en rad miljönyttor på flera områden, inte minst energiprestandan som är mycket god och bidrar till låga driftkostnader men också ett sunt inomhusklimat för dem som vistas och arbetar i byggnaden, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Torsplan 2 har tre nya hyresgäster. Först ut var restaurang Toros, som nu får sällskap av SATS och APCOA. SATS hyr cirka 1 700 kvadratmeter och kommer även att ha en takterrass för utomhusträning. APCOA hyr och förvaltar parkeringshuset med 165 platser, varav ett flertal utrustas med laddstolpar för elbilar.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöcertifieringssystem baserat på europeisk byggnorm. Sedan certifieringen infördes 1990 har 425 000 byggnader certifierats. Outstanding är den högsta nivå som kan uppnås.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Hägg, Marknadschef NCC Property Development
Telefon 070-817 23 72 
Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development
Telefon 08-585 515 78

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.