NCC byggstartar två förskolor i Göteborg

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborg har tecknat entreprenadkontrakt för de två första förskolorna inom projekt Äpplet, ett samarbete i strategisk partnering. I dagarna startar byggnationen.  

Illustration: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Projekt Äpplet är ett strategiskt partneringsamarbete där NCC och Lokalförvaltningen i Göteborg har tecknat ett avtal om att gemensamt bygga två förskolor. Därutöver finns det två optioner om två förskolor vardera i avtalet. De totalt sex förskolorna ingår i ett program kallat Äpplet.

– Det är jätteroligt att vi nu har tecknat entreprenadkontrakt för de två första förskolorna i samarbetet och att vi är igång med byggnationen. Här kommer vi skapa en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Emma Stenman, affärschef NCC Building Sweden.

Den första förskolan som byggstartas är Orkestergatans förskola i Frölunda. Förskolan kommer få åtta avdelningar med storkök som lagar mat till förskolan och till intilliggande verksamheter. Förskolan utrustas med bland annat solcellsanläggning och sedumtak.

Strax därefter startar byggnationen av förskola nummer två, Miraalléns förskola, före detta Plåtslagaregatan. Miraalléns förskola kommer byggas i södra delen av Lindholmen inom ett område för antikvariskt riksintresse, till vilket stor hänsyn tagits i utformandet av fasaden. Förskolan kommer att ha sex avdelningar samt tillagningskök. Även denna förskola utrustas med sedumtak och solcellsanläggning.

Byggnationen av de båda förskolorna kräver inledande omfattande markarbeten, och dessa har nyligen inletts. I mars 2022 beräknas förskolorna vara färdigbyggda. Ordervärdet för de två förskolor som nu byggstartas uppgår till cirka 120 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet i affärsområde NCC Building Sweden.

Projektering inledd för förskola tre och fyra
Parterna har också tecknat avtal om att starta den första fasen för förskola nummer tre och fyra inom samarbetet; Kosmosgatan och Biskopsgatan. Nu inleds ett arbete för att planera, budgetera och projektera uppdraget för att ta fram ett riktpris för förskolorna.

– Under projekteringen av de första förskolorna har vi stött på en del utmaningar längs vägen som vi på ett mycket lösningsorienterat sätt tagit hand om tillsammans. Baserat på dessa erfarenheter har vi levererat en genomförandeplan för kommande förskolor som mottogs mycket positivt av lokalförvaltningens beställarrepresentanter, säger Emma Stenman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Stenman, affärschef NCC Building Sweden, 079-072 86 53
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.