Mindre bilköer när väg 190 byggs ut

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut väg 190, Gråbovägen. Syftet är att öka tillgängligheten och säkerheten på den hårt trafikerade infartsvägen till Göteborg. Avtalsvärdet uppgår till 142 MSEK.

– Infarten till Göteborg trafikeras av tiotusentals fordon dagligen. Med fler filer och en ny vägsträcka kommer köerna in till Göteborg att minska. Förutom att pendlarna får tid över till annat så ökar också miljövinsterna via minskade utsläpp, säger Ola Granbom, produktionschef på NCC.

Projektet består av flera delar. Den befintliga enfiliga vägen på drygt två kilometer mellan Angereds Storåsväg och Gunnilseås blir tvåfilig och en ny väg på cirka en och en halv kilometer byggs mellan Gunnilseås-Angereds Kyrkväg. Även två broar, en gång- och cykelport samt fyra rondeller byggs. Broarna anläggs över Lärjeån och över den nya vägsträckan. Gång- och cykelporten byggs i anslutning till Bergsjövägen-Gråbovägen.

Den nya beläggningen utgörs av NCC Green Asphalt. Asfalten tillverkas vid Kärraverket i Göteborg som är ett av NCC:s miljöanpassade asfaltverk, där användningen av fossila bränslen minimerats till förmån för förnyelsebar energi via pellets och träpulver.

Vägbygget startar i februari i år och beräknas vara klart i slutet av juni 2016.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Granbom, produktionschef, NCC Construction Sweden
Telefon 031-771 54 66
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Östra Sverige, NCC Construction Sweden
Telefon 036-30 16 08 eller 070-360 37 16
Carl Dalman, projektledare, Trafikverket
Telefon 010-123 67 39

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.