NCC bygger ut högskolan i Växjö för 100 miljoner

NCC har tagit hem en order på utbyggnad av Hus K vid Högskolan i Växjö. Hus K omfattar nya institutionslokaler för ekonomi och samhällsvetenskap. Beställare är Vidéum Fastighets AB, som är ett helägt kommunalt bolag. Kontraktssumman uppgår till 100 miljoner kronor. Arbetet utförs på totalentreprenad. 2 Utbyggnaden omfattar en yta av ca 10 000 m och utgörs av en byggnad i tre plan med lektionssalar, kontor, hörsalar, galleria mm. Arkitekt är Henrik Jais-Nielsen, Mats White Arkitekter AB. NCC har varit delaktig i Vidéums utbyggnader i stort sett kontinuerligt sedan 1986. Det nu aktuella bygget har en mycket kort byggtid. Högskolan skall vara klar inför höstterminen 1999, vilket innebär att lokalerna skall vara möblerade och färdiga att tas i bruk den 1 september. Bygget startar med ett första spadtag torsdagen den 18 juni. Projektet sysselsätter ca 30 man i snitt och minst lika många underentreprenörer, som vid toppar kan uppgå till ett 100-tal. Ytterligare upplysningar lämnas av: Håkan Stjernquist, arbetschef NCC Hus i Växjö, tfn 0470-355 18.