NCC bygger kontorsfastighet med hög miljöprestanda åt KLP Eiendom i Trondheim

NCC Construction Norway har fått i uppdrag att bygga kontorsfastigheten Abels Hus i norska Trondheim åt fastighetsutvecklaren KLP Eiendom. Ordern är värd 295 MSEK.

Projektet Abels Hus utgör den fjärde av totalt fem etapper i utbyggnaden av Trondheims teknikby. Abels Hus blir en flexibel kontorsfastighet med hög miljöstandard. Fastigheten ska miljöklassificeras som Excellent i enlighet med Breeam-NOR med energimärkningen klass A.

– Vi är mycket glada över detta avtal med en av Norges största och mest professionella fastighetsutvecklare. Tack vare att vi har samarbetat tidigt i projektet har vi kunnat utveckla innovativa och hållbara lösningar, säger Håkon Tjomsland, affärsområdeschef för NCC Construction Norway.

Projektet har utvecklats under ett halvår, där byggentreprenören, arkitekten, rådgivare och underentreprenörer tillsammans med NCC samarbetat i NCC Projektstudio. Samarbetat har resulterat i att antalet kontorsarbetsplatser ökat, byggkostnaderna minskat och ytterligare miljö- och energieffektiva lösningar har kunnat implementeras. Abels Hus ska dessutom få ett tak av sedum (fjällblomster). Sedum absorberar damm och luftföroreningar samt minskar avrinningen till avloppsnätet. Sedum påverkar även den biologiska mångfalden positivt.

Projektet Abels Hus omfattar en bruttoarea på 19 000 m2, och består av sex våningsplan samt källare för parkering och lager. Kontorslokalerna kommer att ha en flexibel lösning, med plats för upp till 800 arbetsplatser.

Projektet färdigställs i mars 2017. Ordern registreras i första kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Norway.

NCC Projektstudio - Värdeskapande samarbetsprocess

I konceptet NCC Projektstudio används den samlade kompetensen hos samtliga samarbetspartner, för att tillsammans utforma den optimala slutlösningen. Från augusti 2014 har teamet bland annat arbetat med att optimera lokalerna vad gäller flexibilitet, användarvänlighet och miljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkon Tjomsland, VD NCC Construction Norge +47 901 19 363
Tom Utvik, distriktschef NCC Construction Norg +47 928 62 959

Anna Trane, Press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

 

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari, kl. 10.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.