Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

1 oktober – 31 december 2014                

 • Orderingång 18 469 (14 363) MSEK
 • Nettoomsättning 18 760 (21 073) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 1 017 (1 472) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt 878 (1 231) MSEK
 • Resultat per aktie 8,13 (11,39) SEK

1 januari – 31 december 2014

 • Orderingång 61 379 (56 979) MSEK
 • Nettoomsättning 56 867 (57 823) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 2 234 (2 400) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt 1 838 (1 989) MSEK
 • Resultat per aktie 17,01 (18,40) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 på 12,00 (12,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (se sid 21)

Kontaktinformation

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20

Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48

IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)70-354 80 35

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 27 januari kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.