Halvårsrapport januari - juni 1998

NCC-koncernen: Halvårsrapport januari - juni 1998 Totalt ökade orderingången i byggverksamheten med 4 procent och uppgick till 15,4 (14,8) miljarder SEK. Den nordiska byggmarknaden förväntas växa med 5 procent under året. Även marknaden för fastighetsutveckling utvecklas positivt i samtliga nordiska länder. Koncernens resultat efter finansnetto förbättrades till 200 (-89) MSEK. Koncernens resultat efter full skatt uppgick till 148 (-63) MSEK, vilket motsvarar 1,40 (-0,60) SEK per aktie. För rullande tolv månader uppgick resultatet exklusive fusionskostnader till 3,40 SEK per aktie jämfört med 1,40 SEK per aktie för helåret 1997. - I det förbättrade halvårsresultatet ser vi nu rejäla resultateffekter av fusionen med Siab säger NCCs verkställande direktör Jan Sjöqvist. Den svenska marknaden startade året svagt, men vi har de senaste månaderna kunnat notera en ökning av orderingången. För övriga nordiska länder är marknadsutvecklingen fortsatt stark. Nettomarginalen ökar successivt och nådde för rullande tolv månader 2,4%. - Fastighetsmarknaden utvecklas positivt i år, med stigande fastighetspriser och hyresnivåer på expansiva orter i samtliga nordiska länder, vilket ökar möjligheten för fastighetsutveckling. NCC har idag 88 procent av fastighetsbeståndet på prioriterade orter, tillägger Jan Sjöqvist. Närmare upplysningar lämnas av ekonomidirektör Bo Friberg, tel. 070-621 04 40 och informationsdirektör Hans-Olof Karlsson tel. 08-655 22 79. Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 1998 ( 10 sidor)