Klart för nästa steg när NCC bygger ut Södersjukhuset

NCC fick i juni 2015 i uppdrag att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm med en ny behandlingsbyggnad och en ny byggnad för teknisk försörjning. Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare Locum och NCC är nu överens om det slutliga genomförandet. Ordern uppgår totalt till cirka 1,3 Mdr SEK.

NCC och Locum driver projektet i samverkan där det första steget var att fastställa projektets omfattning, projektering och kostnadskalkylera inför produktionsstart. Vissa delar har byggstartat där förberedande markarbeten och uppbyggnad av stommen är igång. Tillsammans har parterna nu gjort ett noggrant kalkylarbete och enats om en kontraktssumma på cirka 1,3 miljarder kronor.

– Den nya akutmottagningen är en viktig del i framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i tid. Vi fortsätter vårt goda samarbete med NCC i det här stora och viktiga projektet, säger Paul Lindquist (M), styrelseordförande Locum.

I NCC:s uppdrag ingår två byggnader. Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion, patologi/cytologi och en ny stor akutmottagning. I den andra kommer sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral och godsmottagning att finnas.

Ambitionen är att de nya byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta klassificeringen inom Miljöbyggnad.

– NCC har bred erfarenhet av att bygga stora sjukhus och den har vi med oss i det här projektet. Med tillbyggnaderna förbereder vi Södersjukhuset för att möta framtidens vårdbehov med ökad operationskapacitet och ny akutmottagning, säger Henrik Landelius, chef för NCC BuildingSweden .

De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag.

Hittills har NCC orderregistrerat cirka 400 MSEK och i andra kvartalet 2016 registreras återstoden om cirka 900 MSEK i affärsområde NCC Building. Projektet kommunicerades första gången i juni 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, chef Building Sweden, NCC, 070-326 48 89
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.