Henrik Lövgren ny divisionschef för vägserviceverksamheten inom NCC Roads från 1 februari 2015

Henrik Lövgren har utsetts till ny chef för Division Road services på nordisk nivå från den 1 februari, 2015. Han ersätter Jyri Salonen som nyligen tillträtt som affärsområdeschef för NCC Roads.

Jag välkomnar Henrik Lövgren som divisionschef för vägserviceverksamheten inom NCC Roads och som medlem av NCC Roads ledningsgrupp. Han har lång erfarenhet från vår verksamhet och jag är väldigt nöjd att kunna lämna över ansvaret för divisionen till en så kompetent medarbetare, säger Jyri Salonen, affärsområdeschef för NCC Roads.

Henrik Lövgren började sin karriär som trainee inom NCC redan 1997, och avancerade snabbt till plats- och arbetschef inom olika områden. 2007 lämnade Henrik NCC och började på Svevia AB, bland annat som affärsområdeschef i tre år för beläggnings- och ballastverksamheten. Henrik valde dock att återvända till NCC 2012, som teknikchef för affärsområdet NCC Roads.

Henrik Lövgren kommer närmast från rollen som sektorchef inom vägserviceverksamheten i Sverige, vilken han innehaft sedan januari 2014. Han är 48 år gammal och utbildad civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnad.

– Det känns otroligt stimulerande att anta utmaningen att leda vägserviceverksamheten på nordisk nivå. Att ytterligare utveckla en bra strategi med ökat fokus på kund, och utveckling av nya produkter och tjänster inom hållbarhet, säger divisionschef Road services Henrik Lövgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jyri Salonen, Affärsområdeschef, NCC Roads
Telefon +35 850 316 07 40
Henrik Lövgren, Divisionschef Road services, NCC Roads
Telefon +46 70-353 91 40
Kristina Sacklén, kommunikationschef, NCC Roads
Telefon +46 70 677 16 65

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.