NCC sanerar Nässjö bangård från 90 års utsläpp

Nässjös bangård är starkt förorenad efter att en av Sveriges största impregneringsanläggningar för träslipers till landets tågräls haft sin verksamhet här i drygt 90 år. NCC sanerar nu 130 000 kubikmeter jord intill spårområdet. Trafikverkets order är värd cirka 112 MSEK.

Verksamheten, som försett Sveriges järnväg med impregnerade träslipers sedan 1918, lades ner 2005 och sedan dess har området till största delen stått orört. Nu startar NCC saneringen av
70 000 kvadratmeter mark som förorenats av bland annat kreosotolja, koppar, krom och arsenik.

– I dag är marken kraftigt förorenad och för att minska miljöpåverkan ska NCC sanera omkring 130 000 kubikmeter jord. Vi kommer att schakta ner till sex meters djup och börjar därför med att med att pumpa upp och rena grundvatten i jorden. Om två år, när allt är klart, är marken så ren att den kan användas för annan verksamhet, säger Magnus Nilsson, produktionschef, NCC.

NCC:s ambition är att en del av jordmassorna ska sorteras och saneras på plats för att återanvändas, vilket bland annat minskar antalet transporter. De massor som inte kan användas transporteras till en deponi.

Saneringsarbetet startar omgående och beräknas pågå till och med december 2016. Tågtrafiken till och från Nässjö påverkas inte av arbetet.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Naturvårdsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Nilsson, produktionschef, NCC Construction, Sweden.
Telefon 070-351 86 66.
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Öst, NCC Construction, Sweden.
Telefon 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.