Skolstart hos NCC för utrikesfödda ingenjörer

Idag är det skolstart för NCC Nystart – arbetsmarknadsutbildningen för utrikesfödda ingenjörer. Utbildningen är framtagen tillsammans med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen och syftar till att möta NCC:s stora rekryteringsbehov samt att verka för integration och mångfald.

– NCC Nystart är ett initiativ som svarar mot ett verkligt rekryteringsbehov till riktiga jobb i vår verksamhet. Vi ser många vinster med utbildningen, förutom att möta vårt rekryteringsbehov ökar vi även mångfalden på våra arbetsplatser, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

I den första utbildningsomgången ingår arton personer, främst högskole- och civilingenjörer, från nio länder. Fyra av deltagarna är kvinnor. Tolv personer genomför utbildningen i Stockholm varav två personer gör sin praktik i NCC:s verksamhet i Uppsala. Sex personer deltar i Göteborg.

– Våra deltagare har stor erfarenhet från byggsektorn. Allt från att ha lett tekniska team i komplexa infrastrukturprojekt till bred erfarenhet från grundläggning, betong, väg- och dammbyggnation. Vi ser fram emot att sätta igång, säger Christian Rosenhamer, chef för NCC Academy.

NCC Nystart pågår under 46 veckor och är skräddarsytt för NCC. Utbildningen ska stärka kunskaperna i bland annat kultur, sociala normer på en arbetsplats, säkerhet och arbetsmiljö. Ingår gör även språkinriktad undervisning och utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Teori varvas med praktik och målet är att deltagarna ska vara anställningsbara hos NCC efter utbildningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building, 070-326 48 89

Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst, 073-508 30 00

Ulf Hansson, avdelningschef NCC Building Uppsala, 018-16 15 05

Christian Rosenhamer, chef NCC Academy, 08-585 519 77

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.