Skolhus i Visby får Gotlands bästa inomhusmiljö

Efter år av problem med innemiljön bygger Nybergs Entreprenad om Wisbygymnasiets största skolhus till en miljöcertifierad byggnad med ett inomhusklimat av högsta klass. Byggprojektet är Region Gotlands största på tjugo år. Ordern på 192 MSEK är Nybergs största hittills.  

I höstas slogs Gotlands tre kommunala gymnasieskolor ihop till en: Wisbygymnasium med 1 550 elever och undervisning på flera platser i Visby. Nu byggs största skolbyggnaden Sävehuset om för att ge elever och lärare en bättre arbetsmiljö efter årtionden av problem med inomhusklimatet.

– Bara stommen bevaras när vi bygger om 13 000 kvadratmeter till en Miljöbyggnad Guld – den första på Gotland enligt miljöcertifieringens högsta nivå. Det garanterar både sund inomhusmiljö och låg energianvändning, säger Per Stephani, vd för NCC:s dotterbolag Nybergs Entreprenad.

En Miljöbyggnad Guld har mycket effektiv energianvändning, som här bara blir 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är lägre än kraven för Miljöbyggnad Guld vars energianvändning ska ligga 65 procent under Boverkets Byggreglers krav. Certifieringen ger även en tyst innemiljö med mer dagsljus, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Bara godkända kemikalier och sunda material får användas.

– Ombyggnaden är angelägen och blir ett enormt lyft för Sävehuset. Ända sedan skolbyggnaden var ny på 1970-talet har till exempel ventilationen fungerat dåligt. Nu blir det en stor förändring. Vi har också jobbat för att få in så mycket ljus som möjligt. Det var en utmaning eftersom huset är så brett, säger Region Gotlands byggprojektledare AnnaMaria Englund.

För att öka ljusinsläppet installerar Nybergs större fönster och helt nya lösningar som takfönster och ljuskupoler samt en transparent planlösning med glasväggar och öppna partier.

Omkring 600 gymnasieelever kommer att studera här när även Kulturskolan flyttar in 2017. Det ställer höga krav på ljudmiljön och lokaler som passar teater, dans och musik. Nuvarande aula renoveras och en tillbyggnad på 420 kvadratmeter rymmer bland annat en ny entré och miljöhus.

Byggprojektet är Region Gotlands största sedan Visby lasarett om- och nybyggdes på 1990-talet.

– Ordern är också Nybergs största och historisk för oss. Den ger stabilitet och trygghet då jobben ofta är mindre och kortare här på ön. Vi samarbetar med NCC i Östergötland, säger Per Stephani.

Undervisningen flyttas till tillfälliga paviljonger vid Sävehuset. Byggarbetet börjar i april 2015 och byggnaden invigs vårterminen 2017. Till juni 2017 bygger NCC p-platser och gör markarbeten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Stephani, vd, Nybergs Entreprenad AB
Telefon 0498-25 73 54 eller 0704-18 73 54
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction Sweden
Telefon 070-246 03 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.