NCC bygger om motortrafikled vid Jönköping

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bygga om väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. Ombyggnaden görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Ordern är värd 349 MSEK.

– Äntligen kan vi starta upp projektet och bygga en mötesfri motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter på vägen, säger Carina Junefelt, projektledare på Trafikverket.

Vägsträckan mellan Månseryd och Mullsjö, totalt cirka 17 km, saknar mötesseparering, är smal samt har dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför ibland de branta backarna framkomlighetsproblem för framförallt den tunga trafiken. Vägen kommer nu att byggas om till en så kallad mittseparerad 2+1-väg och får en referenshastighet på 100 km/timme.

– NCC har lång erfarenhet av liknande vägprojekt och vi ser fram emot att få ta oss an uppdraget med att förbättra standarden på denna viktiga vägsträcka och samtidigt vara med och bidra till den regionala utvecklingen där hållbara vägar är en viktig förutsättning, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

I arbetet ingår även att bygga en lokalväg för långsamtgående trafik samt för gång- och cykeltrafik som går längs hela den ombyggda sträckan. Lokalvägen kommer också att kunna användas som omledningsväg vid behov.

Byggstart är planerad till våren 2017 och vägen ska vara färdigställd i sin helhet hösten 2019.

Affären orderregistreras i fjärde kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Stensson, Produktionschef, NCC Infrastructure +46 (0)70 550 45 57

Carina Junefelt, Projektledare Trafikverket, +46 (0)10 123 69 51

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 09:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.