NCC säljer kontorsprojekt i Oslo

NCC säljer kontorsprojektet Lysaker Polaris i Oslo i Norge till Storebrand Eiendom AS. Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 820 MSEK.

– Lysaker Polaris ligger nära E18 och kommer att ha ett mycket bra och synligt läge med en spännande arkitektur. Med en långsiktig och stabil hyresgäst som Technip, har Lysaker Polaris visat sig vara ett mycket attraktivt projekt för investerarna, säger Carola Lavén, affärsområdeschef för NCC Property Development.

Projektet ligger i Lysaker som är ett väletablerat kontorsområde i Oslo. Infrastrukturen i området är utmärkt och det är gångavstånd till Lysaker Station och tunnelbana, bussar samt expresståg till flygplatsen. Projektet omfattar en uthyrningsbar yta på 19 783 kvm med garage och är uthyrt i sin helhet till Technip Norge AS, en global leverantör till olje- och gasindustrin.

Samtliga kommersiella fastigheter NCC utvecklar klarar höga miljökrav. Sedan 2010 miljöcertifieras alla projekt enligt det oberoende systemet BREEAM, som är världens mest använda miljöcertifieringssystem. Lysaker Polaris kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good.

Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 820 MSEK. Bygget pågår och ska vara färdigställt i juli 2015. Tillträde är planerat till den 15 juli 2015.

Försäljningen får en positiv resultatpåverkan i tredje kvartalet 2015 för affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén affärsområdeschef NCC Property Development  070-177 1674
Manne Aronsson, landschef, NCC Property Development Norge +47 464 33 374, NCC Property Development Norge
Anna Trane, Press & PR-chef NCC 070 8847469
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2015, kl. 07:30

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.