NCC startar eget bemanningsbolag

NCC startar ett eget bemanningsbolag för att hantera arbetstoppar.  Med ett eget bolag får NCC full insyn och kontroll över avtal och att regler, riktlinjer samt NCC:s uppförandekod efterföljs. Bemanningsbolaget kommer att ha sitt säte i Polen.

– Det känns rätt och viktigt för oss att nu etablera ett eget bolag där vi får full insyn och kontroll. Denna lösning blir mer konkurrenskraftig än externa bemanningsbolag. Med full insyn minskar också affärsrisken, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Det nya bolaget, NCC Montage, startar verksamheten i augusti. Bolaget ska successivt ersätta den kapacitet som NCC idag köper in från externa bemanningsbolag. Det handlar om mellan 5 och 10 procent av det totala antalet yrkesarbetare hos NCC.

– Vi har idag 9 500 fast anställda välutbildade yrkesarbetare i de nordiska länderna. De utgör grunden för vår verksamhet. Vid toppar och för att säkerställa specifika kompetenser behöver vi precis som tidigare ta in ytterligare resurser. Med NCC Montage får vi en säkrare process för att lösa detta, säger Svante Hagman.

Genom att ha ett eget bemanningsbolag stärker NCC även sin konkurrenskraft i olika projekt. Denna lösning blir mer kostnadseffektiv samtidigt som risken i olika NCC-projekt minskar. Detta gynnar NCC i kommande upphandlingar och säkrar därmed fler arbetstillfällen på NCC på lång sikt.

NCC Montage verksamhet etableras i Polen och kommer att användas vid behov i projekt i de nordiska länderna där NCC är verksamt.

NCC har goda erfarenheter av yrkeskunnandet från Polen och av att göra affärer i Polen. Det finns en yrkeskår med välutbildade yrkesarbetare. Närheten till Skandinavien är också en fördel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Construction Sweden 070 588 22 20

Anna Trane Press & PR-chef NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.