NCC bygger ny grön grundskola i Södertälje

För den växande befolkningen i Viksberg i Södertälje bygger NCC en ny miljöanpassad grundskola med tillhörande idrottshall. Ordern från Telge Fastigheter är värd 168 MSEK.

– Viksbergskolan och Viksbergshallen blir den stora finalen i vårt samverkansavtal med NCC. Tillsammans tillför vi ytterligare en grundskola och idrottshall för Södertäljes kommande generationer. Samverkansavtalet ger oss många fördelar och spar inte bara pengar utan även miljön och skapar bättre undervisningsmiljöer för elever och personal, säger Annette Stålnacke, projektchef på Telge Fastigheter.

– Vi fortsätter att dra nytta av de positiva effekterna som vår långsiktiga samverkan ger. Det är glädjande att se att resultatet blir effektivare tidplaner, lägre kostnader och dessutom visar besiktningar att kvaliteten blir högre, säger Matti Virkki, affärschef på NCC.

Viksbergsskolan byggs för 420 elever i årskurs F-6. Skolan omfattar cirka 3 500 kvadratmeter i två plan. På bottenvåningen finns undervisningslokaler, matsal med tillagningskök, slöjdsalar, bibliotek samt musik- och teknikutrymmen. Övre plan rymmer fler rum för undervisning. Här finns också skolans administration med kontorsrum och personalutrymmen.

I utformningen av utemiljön hämtas inspiration från den befintliga lantliga miljö som skolan ska byggas i, med ängar, åkerholmar och ekbackar, där bland annat uteklassrum integreras i den befintliga naturmarken.

I anslutning till skolan byggs en stor idrottshall. Byggnaden omfattar cirka 1 600 kvadratmeter med hall och omklädningsrum som även kan användas av lokala idrottsföreningar.

För att värna om den yttre och inre miljön byggs skolan enligt kraven för GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen är minst 25 procent lägre än Boverkets byggregler. På taket placeras solceller och den lägre delen får ett tak med sedum. Idrottshallen får bergvärme med frikyla.              

Sedan 2008 samarbetar NCC i partnering med Telge Fastigheter. I ett nära samarbete har 26 offentliga byggnader; skolor, förskolor, idrottshallar och äldreboende byggts under åtta år i Södertälje. 

Arbetet påbörjas i augusti 2016 och skolan invigs vid skolstart höstterminen 2018.

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annette Stålnacke, tf Projektchef, Telge, 070-851 56 45
Matti Virkki, affärschef, NCC Building Hus Stockholm, 070-236 39 14
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.