NCC får kontrakt om energirenovering av äldreboende i Danmark

NCC i Danmark ska energirenovera äldreboendet Hørgården utanför Köpenhamn åt bostadsföretaget 3B. Ordern är värd 385 MSEK.

I detta renoveringsprojekt kommer digitalisering att spela en framträdande roll.

NCC kommer att använda sig av ett arbetssätt med virtuella modeller, även kallat Virtual Design & Construction (VDC) från projektets början till slut.

– Vi har ett ansvar för att bidra till utvecklingen och ta fram lösningar som kan främja en hållbar utveckling och öka produktiviteten vid renoveringsprojekt. På NCC ser vi digital renovering som en betydelsefull del för att åstadkomma detta. Därför är Hørgården ett viktigt projekt, där vi har möjlighet att skaffa oss nyttiga erfarenheter från digitalisering, hela vägen från projektering till själva utförandet, säger Dennis Nielsen, chef för Energirenovering på NCC Construction Denmark.

Moderna äldreboenden som ligger i tiden
Äldreboende Hørgården är byggt 1974 och består av tre femvåningshus, som efter en omfattande ombyggnad ska bli ett modernt äldreboende med 189 nya bostäder. En befintlig förbindelse mellan våningsplanen i de tre byggnaderna utökas, med en mellanbyggnad som förbinder samtliga våningar. Dessutom bygger NCC aktivitetscenter, centralkök samt kontorslokaler.

När byggnaden står klar kommer den bland annat att uppfylla energikrav 2020. Fokus ligger på nya tekniska och hållbara lösningar, samt en bättre arbetsmiljö för personalen på äldreboendet. De boende kommer när allt är klart att få moderna, sunda, rymliga och ljusa bostäder.

Digitalisering vid projektoptimering
NCC och rådgivarteamet, JJW Arkitekter och Holmsgaard Ingeniører, har tillsammans med bostadsföretaget 3B ägnat det senaste året åt projektoptimering. Det har lett fram till det slutliga projektförslag som NCC och bostadsföretaget 3B nu har undertecknat.

NCC är totalentreprenör för renoveringen av Hørgården, som påbörjas i mars 2015, och som ska utföras i tre etapper. En byggnad i taget ska slutföras och tas i bruk innan arbetet med nästa byggnad påbörjas. Renoveringen beräknas vara klar i mars 2019. Ordern registreras i det första kvartalet 2015 i affärsområdet NCC ConstructionDenmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ghita Borring, kommunikationschef, NCC Construction, +45 41 70 44 40 385
Anna Trane, Press & PR-chef NCC 070 8847469

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2015, kl 15.20.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.