NCC får order i St Petersburg

NCC får order i St Petersburg NCC och det italienska byggföretaget Impregilo har fått i uppdrag att bygga om en del av linje 1 på St Petersburgs tunnelbana - ett projekt som totalt uppgår till cirka en miljard. NCCs andel uppgår till 25 %. Uppdraget, som prioriterats av den federala regeringen, innebär att en sträcka av tunnelbanan, som 1995 vattenfylldes på grund av sättningar, ska repareras. Linje 1 genomkorsar staden och tunnelbanelinjen trafikeras dagligen av ca 500 000 resenärer. För närvarande sker transporten över floden Neva med bussar, vilket medför stora trafikproblem. -Uppdraget är glädjande, säger Nils-Erik Blomström, NCC International. Den tekniska kompetens som NCC och Impregilo tillsammans besitter har varit utslagsgivande. Vi kommer att använda den s k TBM-metoden (tunnel boring machine) med sköldar. Arbetena innebär att nya parallella tunnlar ska borras, var och en ca 1 km lång med en diameter på 6 meter, säger Anders Brolin. Arbetena kommer att påbörjas nästa år och pågå i två år. NCC och Impregilo samarbetar i alliansen IGL-NCC Contractors kring stora infrastrukturprojekt inom den Ryska Federationen och i de baltiska staterna. Tillsammans med det tyska byggföretaget Strabag samarbetar NCC och Impregilo sedan tidigare i Sydostasien. Ytterligare upplysningar lämnas av: Nils-Erik Blomström, chef för region Nordost inom NCC International, tel 08-655 17 01 alt 070-567 12 09