NCC återanvänder berg från Förbifarten

NCC Roads köper tunnelberg från bygget av Förbifart Stockholm. Affären med Trafikverket omfattar runt sju miljoner ton berg och räknas som den största i sitt slag för NCC Roads.

NCC Roads har slutit avtal med Trafikverket om köp av tunnelberg från Förbifart Stockholm. Affären rör samtliga bergmassor från de norra delarna i Stockholm, där den planerade motorvägsförbindelsen kommer att gå.

– Efter förädling kommer bergmassorna att återanvändas i olika infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Att återanvända berg och förädla det på platser som ligger nära kund skapar en mindre miljöbelastning. Den här typen av affärer ligger därför väl i linje med vår långsiktiga strategi och vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle, säger Per Höglund, chef NCC Roads Sverige.

Det är Trafikverket som äger berget som omfattas av avtalet. Den totala mängden berg från de tre platserna Johannelund, Lunda och Akalla beräknas bli runt sju miljoner ton. Bergmassorna kommer att levereras till NCC Roads under en femårsperiod med trolig start i slutet av det här året. De största leveranserna planeras ske under 2018 – 2019.

Bergmassorna kommer att transporteras till NCC:s anläggning i Rotebro som efter anpassning kommer att kunna ta emot materialet dygnet runt alla dagar på året.

– Vi är den största aktören på marknaden när det gäller att återanvända stenprodukter, säger Per Höglund.

Enligt uppskattade beräkningar kommer Förbifart Stockholm att generera drygt 19 miljoner ton berg under byggperioden. Förhandlingar pågår om försäljningen av bergmassorna från de övriga delarna av Förbifarten.

Förbifart Stockholm är den planerade motorvägsförbindelse genom västra Stockholm som ska gå från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Projektet inleds under året och byggtiden beräknas till tio år. Förbifarten kan bli världens längsta tunnel i städer och stadsnära miljöer. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, kommer att gå i tunnel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Höglund, Sverigechef, NCC Roads AB
Telefon 013-35 65 34
Birgitta Norberg, kommunikationsstrateg, NCC Roads Sverige
Telefon 070-226 76 80, birgitta.norberg@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.