NCC bygger ut skola i Vellinge

Herrestorpskolan får nya lokaler, storkök och ny idrottshall när Vellinge kommun satsar på att modernisera och utöka skolverksamheten i kommunen. Ordern är värd 144 MSEK. 

– Både Södervång och Herrestorps skolor har ett stort tryck på nya skolplatser, gemensamt arbetar vi därför för att utjämna söktrycket mellan skolorna. På den nära 30 år gamla Herrestorpskolan är det trångt och därför blir de nya lokalerna ett välkommet tillskott, säger Tove Thyni, rektor på Herrestorpskolan.

Herrestorpskolan har idag plats för cirka 270 elever i åldrarna 6 – 16 år. I och med om- och tillbyggnaden kommer 550 elever att rymmas i skolans lokaler från och med höstterminen 2019. Den första inflyttningen till nya lokaler sker i maj 2017.

– PÅ NCC tar vi alltid säkerheten på största allvar. I den här typen av projekt då det är barn i närheten av vårt arbetsområde under hela produktionen vidtar vi extra åtgärder. Tillsammans med rektor och övrig verksamhet på skolan koordinerar vi produktionen för att minimera risker och störningar, säger Eva Frostberger, affärschef på NCC Building i Malmö och Lund.

Projektet är uppdelat i tre huvuddelar anpassat utifrån pågående skolverksamhet. Det avser en ombyggnad av befintliga skollokaler, ett storkök vilket ytterligare kan öka den redan höga standarden av ekologisk mat som Herrestorpskolan serverar, en tillbyggnad samt en ny idrottshall. Även en ny skolgård med fotbollsplan ingår i projektet.

– Vi kommer att leda om flödet av transporter via en genomfartsgata där hastighetsbegränsningen är 30 och farthinder ska placeras ut. På så sätt tar inte transportörerna samma väg som föräldrar, barn och medarbetare på skolan. Målet är att hela tiden separera skola och arbetsområde med till exempel avspärrningar och provisoriska klassrumsväggar, säger platschef Patrik Neumann.

Projektet är påbörjat och pågår fram till april 2019. En samordnare på skolan kommunicerar varje månad ut information till elever, vårdnadshavare och personal kring om- och tillbyggnaden.  

Affären orderregistreras i första kvartalet 2016 i affärsområde NCC Building.

Eva Frostberger, affärschef på NCC Building i Malmö och Lund
Telefon 076-125 13 65
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Skåne och Halland NCC AB
Telefon 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.