NCC förvärvar byggföretag i Sandviken

NCC Infra Services Uppsala/Gävle/Dala förvärvar byggföretaget Lönn & Söner och bildar tillsammans med nuvarande industri-verksamhet en stark och kompetent industrigrupp i Sandviken och Hofors. Lönn & Söner har cirka 25 anställda och hade år 2015 en omsättning på ca 30 MSEK

Lönn & Söner är verksamt inom byggservice och har idag en betydande del av sin omsättning i uppdrag för Sandvik AB. Tidigare i år tecknades ett treårigt ramavtal med Sandvik som NCC nu kommer att överta och fortsätta förvalta.

– Förvärvet av Lönn & Söner stärker NCCs position inom industrin och gör att vi kan erbjuda våra kunder en lokal kompetent partner som har möjlighet att utföra både små och stora projekt i nära samverkan. NCC har i dagsläget ramavtal med Ovako i Hofors och genom det aktuella förvärvet i Sandviken skapar vi en starkare och mer flexibel industrigrupp som gör det möjligt för oss att ta oss an större och fler projekt i framtiden, säger avdelningschef Johan Eriksson, NCC Infra Services Uppsala/Gävle/Dala.

Anders Arnaryd, ägare av Lönn & Söner, kommer att ansvara som projektchef för industrigruppen inom NCC Infra Services.

– Lönn & Söners värdegrund stämmer väl överens med NCCs och hur NCC driver sin verksamhet. Förvärvet stämmer även överens med NCCs strategiska ambition att vara en stark lokal partner inom industrin, säger Johan Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infra Services Uppsala/Gävle/Dala. Tel 070-674 79 58
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig, Norr. Tel 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53  Mdr SEK och 16 000 anställda 2015