Sara Selegran ny chef för NCC Recycling

Sara Selegran blir ny chef för NCC Recycling från och med den 1:a april 2016. Nuvarande chef, Jukka Viitanen, tillträder en helt ny roll som ansvarig för affärsutveckling vid NCC koncernens Hållbarhetsstab.

Sara Selegran kommer närmast från en roll som regionchef och stabschef för Råmaterial och Verksamhetsutveckling inom division Stenmaterial, affärsområde NCC Industry. Sara kommer fortsatt behålla tjänsten som stabschef parallellt med rollen som chef för NCC Recycling.

 – Sara Selegran har en oerhört gedigen bakgrund inom både avfalls- och stenbranschen, vilket hon kommer ha stor nytta av i sin nya roll på NCC Recycling. Hennes uppdrag blir att fortsätt utveckla verksamheten. Den utgör en viktig pusselbit i NCC: s totala affär och i företagets strävan mot ett mer hållbart samhälle, säger Kenneth Johansson, divisionschef, NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kennet Johansson, divisionschef Stenmaterial, NCC Industry
Telefon 070-513 80 00
Charlotte Hagman, Press manager Communication Operations Sverige, NCC AB
Telefon 070-376 10 64

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm