NCC bygger nytt barnsjukhus i Göteborg

NCC har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt modernt barnsjukhus i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Det nya sjukhuset blir en tillbyggnad till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även de äldre lokalerna kommer att renoveras och anslutas till det nya sjukhuset.

I NCC:s uppdrag ingår att bygga sjukhusbyggnaden och anslutningar till befintligt sjukhus och att skapa en attraktiv markmiljö i området.

Projektet har mycket höga miljöambitioner.

– Vi strävar efter att nå Miljöbyggnad Guld vilket är den högsta klassificeringen och visar byggnadens miljöprestanda vad gäller energi, inomhusmiljö och material, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

– Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Vårdavdelningarna ska erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal, säger Johannes Hellsing huvudprojektledare på Västfastigheter.

Det blir också bättre för föräldrarna med enkelrum och möjligheter att övernatta. Enkelrummen bidrar också till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner.

Mark- och grundläggningsarbeten påbörjas under våren 2015 och inflyttning kommer att ske successivt från 2018 till 2020.

NCC och Västfastigheter driver projektet i samverkan där de första stegen har varit att ta fram projektets organisation, projektering, bygghandlingar och budgetpris. Ordervärdet beräknas totalt att uppgå till 850 MSEK. Entreprenaden är uppdelad i ett antal delavtal som tecknas successivt och med ett slutligt huvudavtal som tecknas under hösten 2015. Ordern beräknas registreras under det tredje kvartalet i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                    

Henrik Bergman, affärschef, NCC Construction Sweden 031-771 52 68  eller 073-536 62 90 

Anna Trane, presschef & PR-chef NCC AB 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank (http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/)

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april, kl. 15.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.