Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Lägre resultat men bra orderingång för NCC i det tredje kvartalet

  • Orderingången ökade i det tredje kvartalet och uppgick till 12 578 (10 090) MSEK och till 40 239 (35 802) MSEK för rapportperioden.
  • Nettoomsättningen uppgick till 13 572 (13 320) MSEK i det tredje kvartalet och till 36 415 (36 848) MSEK för rapport-perioden.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 471 (715) MSEK i det tredje kvartalet och till 711 (1 001) MSEK för rapportperioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 387 (572) MSEK i det tredje kvartalet och till 584 (804) MSEK för rapportperioden. Resultat efter skatt för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 387 (647) MSEK i det tredje kvartalet och till 7 482* (879) MSEK för rapportperioden.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,54 (5,29) SEK i det tredje kvartalet och till 5,36 (7,43) SEK för rapportperioden. Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 3,54(5,98) SEK i det tredje kvartalet och till 69,16* (8,12) SEK för rapportperioden.

* Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid. 16 samt not 4) och ingår i NCC:s
   resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni samt
   skillnaden mellan Bonavas börsvärde vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället.

Kontaktinformation
Chief Financial Officer, Mattias Lundgren Tel. +46 (0)70-228 88 81
IR-ansvarig, Johan Bergman, Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53  Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.