Harri Savolainen utsedd till Head of Operational Support och tar plats i koncernledningen

Harri Savolainen utses till Head of Operational Support för NCC. Operational Support är en ny funktion som ska omfatta IT- och ledningssystem, FoU samt inköp. Syftet med funktionen är att sammanföra områden som är viktiga för att stödja affärsverksamheten, särskilt inom digitalisering.

Harri Savolainen kommer att ingå i koncernledningen. Han tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2017.

Operational Support kommer att spela en viktig roll i att stödja affärsområdenas arbete med att skapa konkurrenskraftiga och innovativa kunderbjudanden och lösningar. I det nya upplägget är digitalisering en viktig drivkraft för resultatet inom alla de områden som omfattas.

– Jag är mycket glad över att återigen få välkomna Harri Savolainen i koncernledningen. Harri har lång erfarenhet från olika positioner inom NCC Finland, och har djupgående kunskaper om och en stor förståelse för de olika verksamheterna. Det har stor betydelse när han nu tillträder tjänsten som chef för Operational Support, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC.

Som en följd av omorganisationen av NCC-koncernen den 1 januari i år har organisationsstrukturen för IT-funktionen utvärderats, och en ny gemensam organisation bildas som gäller från och med den 1 januari 2017.

Harri Savolainen, som började på NCC 2001, är för närvarande chef för NCC Building Finland. Före omorganisationen av NCC till olika nordiska affärsområden var Harri Savolainen affärsområdeschef för NCC Construction Finland och ingick i NCC:s koncernledning under tre år. Harri har en civilingenjörsexamen från Helsingfors tekniska högskola.

Peter Gjörup stannar kvar på sin nuvarande tjänst som inköpschef och rapporterar till Harri Savolainen, men kommer till följd av den nya organisationsstrukturen att lämna koncernledningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef, NCC 070 527 31 31

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 13:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.