NCC bygger nya skolor på Öckerö

700 elever på Öckerö får nya lokaler när kommunen satsar på att modernisera skolorna i Heden och Bratteberg. Ambitionen är att båda skolorna ska uppnå certifieringen Miljöbyggnad silver. Redan till höstterminen 2016 står den ena skolan klar. Affären har ett värde på 150 MSEK. 

– Antalet elever ökar och nu satsar vi på moderna skolor för framtiden. De skolor vi bygger idag bygger vi för kommande generationer, både vad det gäller hållbarhet och utrymme, säger kommunalråd Arne Lernhag.

Öckerö kommuns befolkning har vuxit under de senaste 30 åren. När vissa skolor blivit omoderna och måste ersättas koncentreras verksamheten till Brattebergsskolan på Öckerö och Hedenskolan på Hönö. Båda skolorna blir så kallade F-9-skolor där barn i åldrarna 6-16 år integreras.

Skolorna får olika profil och fokus har lagts på att skapa pedagogiska lokaler som främjar lärandet. Hållbarhet har varit ett av ledorden och ambitionen är att skolbyggnaderna ska certifieras som Miljöbyggnad silver. Certifieringen ställer krav på byggnaders miljöprestanda.

– Vi vill bygga moderna skolor, som lever upp till framtidens krav och förväntningar såväl miljömässigt som ekonomiskt och pedagogiskt. Det är viktigt att öckeröborna känner sig stolta över sina skolor, säger Hans Andreasson, vd på kommunala Öckerö Fastighets AB.

Bygget genomförs i NCC Partnering, en samverkansform där NCC, Öckerö kommun, Öckerö Fastighets AB och KUB Arkitekter tillsammans löser uppdraget i öppen dialog med fokus på bästa resultat för projektet.

– Att vara delaktig och bidra med vår kunskap för att skapa långsiktigt hållbara byggnader och framtida skolmiljöer är något vi prioriterar inom NCC. Partneringsamarbetet ger oss bra kontroll över kostnader, kvalitet, material och tidsåtgång, säger Henrik Bergman, affärschef Hus, NCC Construction.

Första spadtaget till de båda skolorna togs idag, onsdagen den 6 maj. Som första steg rivs den gamla Brattebergsskolan från 1967. Skolan ersätts av en 4 500 kvm byggnad med modern träfasad. Hedenskolans lokaler kommer att stå kvar, men utökas med en tillbyggnad om 1 700 kvm som ger utrymme för 375 elever. Tillbyggnaden står redo att välkomna eleverna höstterminen 2016. Nya Brattebergsskolan med plats för 350 elever är klar för inflyttning vårterminen 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Bergman, affärschef Hus, NCC Construction
Telefon 031-771 52 68
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Öst, NCC Construction
Telefon 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på
57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.