NCC bygger skola åt Undervisningsbygg i Oslo med passivhus-standard

NCC ska bygga en av Norges mest hållbara skolor åt Undervisningsbygg KF i Oslo. Brynsengfaret skola ska byggas som passivhus. Ordern är värd 270 MSEK.

Brynsengfaret är en skola för årskurs 1–7. Skolbyggnaden är på 11 700 m2och kommer att vara inflyttningsklar till skolstarten 2017. Skolan för totalt cirka 840 kommer bland annat att inrymma en aula.

Skolans ambitiösa miljöprofil gör bygget till ett referensprojekt för framtida skolor i Norge och i andra länder. Skolan byggs som passivhus, men blir även ett pilotprojekt för standarden ”nästan nollenerginivå” (nNEB). Från och med 2018 är nNEB standard för offentliga byggnader i EU, och från 2021 är det standard för samtliga nybyggen.

– Det är mycket spännande att vara med och förverkliga Undervisningsbyggs ambitioner att bygga innovativa och hållbara skolbyggnader, säger Håkon Tjomsland, affärsområdeschef, NCC Construction Norway.

Skolan kommer att utrustas med värmepumpar och i fasaden integreras solceller. I skolan kommer både elever och lärare att kunna följa elproduktionen och elanvändningen. Det ger projektet en ny och spännande pedagogisk dimension.

– NCC ska vara ledande inom hållbar utveckling. Därför är det extra roligt att få bygga en skola med så tydliga miljömål, där nya generationer får en inblick i energi- och miljöfrågor, säger Thomas Re Johnsen, divisionschef NCC Construction Norway.

Ledande inom hållbar utveckling

NCC hör till Nordeuropas ledande entreprenörer och utvecklare inom hållbart byggande. Bolaget har flera miljöcertifierade skolbyggnader på meritlistan. I Norge bygger NCC bland annat nya Ris skola i Oslo med passivhus-standard. Under 2013 byggde NCC den första BREEAM-certifierade skolbyggnaden i Trondheims kommun med nivå Very Good.

Byggarbetsplatsen kommer att följa NCC:s eget miljökoncept ”Grön byggarbetsplats”. Kraven är strängare än byggnormen och myndigheternas krav, exempelvis vad gäller energianvändning och avfallshantering.

Ordern kommer att registreras under andra kvartalet i NCC Construction Norway. Byggstart beräknas ske under maj i år.

För mer information, kontakta:

Håkon Tjomsland affärsområdeschef NCC Construction Norway +47 901 19 363

Thomas Re Johnsen, divisionsschef, NCC Construction Norway +47 950 53 340

Anna Trane, Press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april, kl. 14.40.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.