NCC och Luleå kommun bygger Östra länken

NCC har fått i uppdrag att tillsammans med Luleå kommun bygga ett nytt vatten- och avloppssystem i östra Luleå. Projektet påbörjades i juni med framtagandet av budget och kalkyler och i augusti tecknades avtal för etapp 4B. I januari 2015 påbörjas sista delen av etapp 4A. Det totala avtalsvärde beräknas till cirka 260 MSEK.

I december 2012 presenterades programförklaringen 10 000 nya Luleåbor. Målsättningen är viktigt för att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt. Som ett led i detta behöver kommunen bygga ut vatten- och avloppsledningarna då de befintliga är över hundra år gamla. Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande hundra åren.

– Vi är glada över att få göra Luleå till en bättre och vackrare stad. Östra länken är ett av våra största anläggningsprojekt genom tiderna och skapar förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. För att Luleå ska kunna växa på ytan måste vi först låta staden växa under marken, säger Jesper Klefsjö, Avdelningschef Projektledning & Teknik på Luleås kommun.  

Projektet genomförs i en samarbetsform som kallas utökad samverkan, och delas upp i två faser och olika etapper.

– Östra länken är ett spännande och tekniskt avancerat projekt. Samarbetsformen med Luleå kommun skapar en kreativ och lösningsorienterad dialog, vilket tar fram det bästa från alla parters kompetenser och resurser. Resultatet blir kostnadseffektiva och hållbara lösningar som gynnar medborgaren, säger Fredrik Edfast, affärschef på NCC.

Östra länken består av flera planerade etapper och inleddes med anläggningsarbeten i området runt norra och östra Skurholmsfjärden. Etapp 4A är en cirka 3,5 km lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens nordöstra sida upp till Lulsundet. Byggstarten av sista etappen på 4A är planerad till januari 2015 och beräknas vara klar 2017.

Utökad samverkan är en strukturerad samarbetsform där projektets nyckelaktörer tillsammans löser ett bygguppdrag för att uppnå bästa möjliga resultat.

Mer information om projektet finns på Luleå kommuns hemsida www.lulea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Edfast, affärschef, Avdelning Norrbotten, NCC Construction Sweden
Telefon 0920-734 03 eller 070-209 8106
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norra Sverige, NCC Construction Sweden
Telefon 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.