NCC bygger flera förskolor när Varberg växer

NCC startar nu bygget av en ny förskola för 160 barn i Trönninge. Förskolan byggs som passivhus och är den första av fem förskolor framtagna enligt ett koncept utvecklat i nära samarbete med Varbergs kommun. Ordervärdet för förskolan i Trönninge uppgår till cirka 50 MSEK.

– Varberg är en tillväxtkommun med många företag som både startar upp och expanderar i kommunen. Arbetstillfällena lockar till sig barnfamiljer och medför att behovet av barnomsorg ökar, säger Magnus Aronsson, projektledare på Varbergs Fastighets AB.

Konceptet för förskolorna är utvecklat i strategisk partnering, en strukturerad samarbetsform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade.

– Förskolan i Trönninge är först ut i det nya konceptet. Samarbetsformen gör att Varbergs kommun kan satsa på större förskolor och skapa en långsiktig och hållbar ekonomisk lösning för barnomsorgens lokalbehov. Byggnaden blir flexibel och enkel att bygga till och förändra i framtiden, säger Shahroz Sahba, affärschef på NCC Construction.

Förskolan i Trönninge får åtta avdelningar med plats för totalt 160 barn mellan 1 och 6 år. För att möta framtida behov kan lokalerna omdisponeras till en F – 3-skola med plats för ytterligare 20 barn. Invändigt satsar man på öppna ytor med ett stort torg i mitten. Där får barnen en matplats, ett pedagogiskt kök samt en ateljé. I förskolan ska man även laga maten på plats. Den barnanpassade utomhusmiljön får rymliga grönytor samt lekutrustning.

För att minska energianvändningen och miljöpåverkan uppförs förskolan med passivhusteknik, vilket innebär att byggnaden till stor del värms upp av bland annat kroppsvärme från dem som vistas i lokalerna.

– Vi bygger hållbart, förskolorna ska kunna användas i många år framöver. Hållbarheten finns bland annat i den minskade miljöpåverkan som passivhustekniken innebär. En del av energin kommer från solceller på taket. Genom att arbeta i strategisk partnering och ta fram ett gemensamt koncept för förskolorna, hoppas vi kunna korta både projekterings- och byggtider, vilket minskar kostnaderna på sikt, säger Magnus Aronsson.

Bygget startar i februari och planeras stå klart i februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Shahroz Sahba, affärschef, NCC Construction Sweden
Telefon 070-189 12 32
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig, västra Sverige, NCC Construction Sweden
Telefon 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.