NCC Bostad kvalitetscertifierat enligt ISO 9001

NCC Bostad har som första rikstäckande bostadsbyggare lyckats bli kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Certifikatet har utfärdats av Det Norske Veritas (DNV). - Efter ett hårt och långt arbete har vi nu fått vårt kvalitetscertifikat. En oberoende bedömare har gett oss en kvalitetsstämpel som vi är mycket glada och stolta över. Certifieringen kommer att få stor betydelse för våra kunder, säger Lennart Eriksson, affärsområdeschef för NCC Bostad. Att arbeta enligt ISO 9001 innebär ett strukturerat och effektivt arbetssätt, som skapar ordning och reda och därmed ökad trygghet och säkerhet för kunden. Starttillstånd ges först efter det att alla planer i detalj är klara. Vid överlämnandet skall bostaden vara felfri. Varje kund erbjuds därefter ett slutmöte, då erfarenheter från projektet diskuteras. Kundenkäter skall skickas ut, och svaren användas som underlag för ytterligare förbättringar av arbetet. Det leder till en process som garanterar erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar av hela verksamheten. Certifieringen av ett företags kvalitetssystem innebär bl a följande moment, då företaget granskas av det oberoende certifieringsorganet: Planering av certifieringsarbetet Förgranskning av företaget Granskning av företagets kvalitetsdokumentation Certifieringsrevision Utställande av certifikat Upprätthållande av certifikatet För våra kunder blir kvalitetscertifieringen en garanti för att vi ständigt för tillbaka erfarenheterna, en garanti för att vi gör saker rätt, och att en utomstående part går i god för att vi uppfyller det vi lovar, säger Lennart Eriksson Ytterligare upplysningar lämnas av: Affärsområdeschef Lennart Eriksson, NCC Bostad, tel: 08-655 15 70, 070-520 76 30 Stefan Holgersson, Verksamhetsutvecklingschef, NCC Bostad, tel: 655 16 79, 070-587 02 27 Lars Liljegren, Informationschef, NCC Bostad, tel: 08-655 19 51, 010-211 16 37.