NCC bygger ytterligare en etapp på Södra Länken

NCC bygger ytterligare en etapp på Södra Länken NCC har fått i uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, att bygga ytterligare en tunneletapp på Södra Länken. Ordern är värd knappt 300 Mkr. Arbetena omfattar totalt ca 3,4 km bergtunnlar mellan Årsta och Gullmarsplan. Denna etapp är en direkt fortsättning på den första tunneletappen som ska löpa mellan Årsta och Huddingevägen. Huvudtunnlarna består av två parallella tunnlar - en för varje körriktning. I varje tunnel finns två körfält för genomgående trafik och ett för på- och avfarter. Dessutom tillkommer ramptunnlar, utrymningsvägar och driftutrymmen. Uppdraget omfattar även en bro. - Det är mycket glädjande att vi fått i uppdrag att bygga även den andra etappen, säger Bo Kednert, chef för NCCs anläggningsverksamhet i Sverige. Det understryker vår höga kompetens när det gäller bergkunnande. I det här området är berget av god kvalitet och vi kommer att arbeta med beprövad tunneldrivningsteknik. Det innebär att t ex sprängning kan ske på ett skonsamt sätt. - Miljöfrågorna är ett mycket viktigt område. All personal som ska arbeta i projektet har genomgått miljöutbildning och vårt miljöledningssystem ska säkerställa att miljöfrågorna hanteras i enlighet med högt ställda krav, fortsätter Bo Kednert. Projektet kommer att sysselsätta totalt ca 100 medarbetare. Arbetena påbörjas under hösten och ska vara färdigställda augusti/september 2001. Ytterligare upplysningar lämnas av: Bo Kednert, NCC Anläggning, 070-539 44 71 eller Göran Svensson, chef region Stockholm, 08-782 04 38 alt 070-621 03 98.