Interaktiv jämförande studie bland invånarna i Norden: Nordens huvudstäder allt mer exkluderande

Klyftorna växer i huvudstäderna i Norden och invånarna känner sig allt mer exkluderade. En av fyra tror inte att de kommer ha råd att bo kvar där de bor och fyra av tio känner sig otrygga i delar av staden. Det visar en ny studie där 4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors berättar hur de upplever sin stad.

Studien om livet i de nordiska huvudstäderna är gjord av analysföretaget United Minds på uppdrag av NCC. Resultatet presenteras på den interaktiva plattformen theinclusivecity.com där det är möjligt för besökare att ta del av rådatan och själva utforska resultatet för att se hur de skiljer sig mellan olika grupper i samhället.

Sex av tio storstadsbor i Norden tycker att det är ett problem att klyftorna växer, att rika områden blir rikare och fattigare blir fattigare. Bristen på infrastruktur som binder ihop staden är ytterligare ett hinder för mer inkluderande städer. En stor majoritet önskar också att de hade större möjligheter att påverka sitt område men få uppfattar att de kan göra det idag.

– Vi ser allvarligt på att folk inte känner sig trygga och välkomna i staden eller tror att de inte kommer att ha råd att bo kvar. Tillsammans med andra samhällsaktörer vill vi bygga trygga städer där fler har råd att bo. Att renovera områden så att de blir socialt hållbara och bygga samman olika delar av städerna med infrastruktur är en angelägen uppgift, säger NCC:s koncernchef Peter Wågström.

Klyftor ökar otryggheten

Tryggheten minskar när uppdelningen mellan rika och fattiga områden ökar. Studien visar ett samhälle där fyra av tio stockholmare idag inte känner sig säkra i vissa delar av staden. När invånarna rör sig i områden under kvälls- eller nattetid känner sig hälften säkra i ett bostadsområde med högre inkomst men bara en av tre i områden med lägre inkomst. Det är hela 19 procentenheter färre än i de mer välbärgade områdena.

I Stockholm vill drygt två av tre personer bo någon annanstans i storstaden än de gör nu. Oftast är låginkomsttagare mindre nöjda med sitt område och boende. Ungdomar mellan 18 och 25 år är de som allra helst flyttar (49 %). I Stockholm vill något fler byta område (38 %) än i Helsingfors (36 %), Oslo (27 %) och Köpenhamn (31 %).

Låg tillit
Tilliten mellan stockholmarna är låg, särskilt i områden med låg inkomst. Bara fyra av tio uppger att de litar på sina grannar och endast en av tre känner tillit till övriga invånare. Tre av tio stockholmare hälsar inte på sina grannar, vilket är lägst andel i Norden. Att bo tätt gör inte att man känner varandra bättre, tvärtom. Villaägare känner grannarna bättre än de som bor i lägenhet.

Viljan är god, en majoritet av stockholmarna vill hjälpa sina grannar, men ändå skulle mindre än hälften själva be grannen om hjälp. I Köpenhamn är grannklimatet varmare.

Renovera mer

En utveckling som tre av fyra storstadbor i Norden är positiva till är att man renoverar och rustar upp äldre bostäder samtidigt som man bygger nytt. Dels för att det är mer hållbart men också för att behålla känslan av staden.

Stockholmarna vill i större utsträckning än sina nordiska grannar vara med och påverka utvecklingen av staden (69 %). Men ungefär lika många i Stockholm, Oslo och Helsingfors (60–68 %) tycker att de har små möjligheter att påverka den idag. I Danmark tycker sig något fler kunna påverka områdets utveckling.

Utbyggd kollektivtrafik

Hälften av innerstadsborna kan tänka sig att bo utanför innerstaden så länge det är enkelt att ta sig dit. Bland stockholmarna vill tre av fyra bo utanför innerstaden om kommunikationerna är bra. Stockholmarna är också mycket positiva till att utöka kollektivtrafiken, i synnerhet ytterstadsborna. Invånarna i såväl Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors föredrar lugnet och naturen framför kvälls- och uteliv.

Undersökningen utfördes av United Minds under januari 2016 med totalt 4039 svarande. Se den fullständiga interaktiva rapporten på theinclusivecity.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC 070 527 31 31

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.