NCC:s tysta bilderbok ska ge färre olyckor

En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser. Nu trycks boken i nya upplagor och blir tillgänglig för en stor del av den svenska byggbranschen.

– Den här boken är en fantastisk trycksak som når ut till alla oavsett språk. Boken ger oss ett ypperligt tillfälle att visa branschgemenskap i den viktiga säkerhetsfrågan, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats på bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Den kallas Tysta boken och är så liten att den får plats i en ficka. Med tydliga bilder visar den hur man jobbar säkert på byggarbetsplatser. Eftersom boken helt saknar text kan informationen nå samtliga som jobbar på en byggarbetsplats, oberoende av vilket språk de talar.

Olyckorna på NCC:s arbetsplatser har minskat med 40 procent sedan 2011, delvis som en följd av Tysta boken. För att sprida säkerhetstänkande i branschen inleder NCC ett samarbete med bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI.

Organisationen kommer bland annat att erbjuda boken till sina medlemsföretag samt dela ut den i samband med mässor och andra evenemang. Konceptet och bilderna till Tysta boken har tagits fram av NCC. Flera företag och organisationer har hört av sig och velat använda boken som ett verktyg för att minska olyckorna.

– Bokens primära målgrupp är våra underentreprenörer. Men den har visat sig vara lika uppskattad och användbar för vår egen personal. Att visualisera säkra arbetsmoment med bilder istället för med text har visat sig vara väldigt effektivt, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sverige.

Boken är unik i sitt slag. Under förra året delades den ut till samtliga 18 000 medarbetare i de sju länder NCC är verksamt i. Den första upplagan på 20 000 exemplar är nu slut. Kring årsskiftet trycker därför NCC boken i ytterligare 10 000 exemplar.

Läs mer om NCC:s arbete för en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 517 97 eller 076-125 13 01
Marie Sjöstedt, arbetsmiljösamordnare på NCC Construction Sweden
Telefon 070-538 41 39

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.