NCC bygger resecentrum i Strängnäs

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Strängnäs nya resecentrum. Förutom stationsbyggnad över spåren ingår även parkeringsgarage med 138 platser och ett busstorg. Ordern är värd cirka 209 MSEK.

– Resecentrum är ett efterlängtat tillskott för de boende i närområdet. Förutom den ökade kapaciteten med dubbelsspåret som byggs samtidigt, kommer vi att underlätta tillgängligheten för pendlarna med den nya stationsbyggnaden, busstorget i markplan samt garage under mark, säger Susanne Victorin, avdelningschef på NCC Construction.

Uppdraget som är ett samarbetsprojekt med Strängnäs kommun påbörjas vintern/våren 2015 och beräknas vara klart hösten 2017. Det nya resecentret kommer att byggas över det nya dubbelspåret intill Södertäljevägen i Strängnäs.

Nuvarande stationsbyggnad rivs och ersätts av en tillfällig stationsbyggnad som byggs 2015 och ska fungera som vänthall med kiosk under byggtiden. Tågtrafiken kommer att vara oförändrad med undantag för kortare, välplanerade avstängningar.

– Utmaningen med att bygga resecentrum är att tågen ska gå som vanligt. Störningarna ska minimeras så att dagens stora mängd tågpendlare inte behöver göra avkall på bekvämlighet. Viktigt är också att arbetsmiljön är trygg och säker för alla inblandade, säger Susanne Victorin.

Stationsbyggnaden blir ett modernt inslag i den nuvarande miljön med uppvärmd vänthall, kiosk, café och wc. De nya förutsättningarna ger en säkrare passage mellan tåg, bussar och garage.

NCC är även entreprenör för utbyggnaden av Svealandsbanan med dubbelspår samt tunnlar på sträckan mellan Strängnäs och Härad, som startade hösten 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Victorin, avdelningschef Västerås/Eskilstuna, NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 512 84 eller 070-546 99 76
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 518 70 eller 070-246 03 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.