NCC säljer del av kontorsprojekt i Helsingfors för 40 miljoner Finska Mark

NCC säljer del av kontorsprojekt i Helsingfors för 40 miljoner Finska Mark NCC Puolimatka har träffat avtal med LEL Finska Arbetspensionskassan om försäljning av fastigheten Stella Nova, som ingår i kontorsprojektet Stella Business Park i Helsingfors. Köpeskillingen uppgår totalt till 80 miljoner FIM, varav NCC:s andel utgör hälften. För NCC innebär affären en god utvecklingsvinst. Kontorsprojektet Stella Business Park innehåller fyra etapper, varav Stella Nova är den första som nu blir såld. Fastigheten som har en uthyrbar yta på 4.500 kvm kommer att stå klar under april 1999 och är fullt uthyrd till bland andra Procter & Gamble Finland, Cisco Systems Finland samt BMC Software. - Affären är ett bra exempel på att våra utvecklingsprojekt är attraktiva för långsiktiga investerare, säger Magnus Mannesson, VD för NCC Fastigheter. Stella Business Park ägs till lika delar av NCC Puolimatka och byggföretaget Alfred A. Palmberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Mannesson, VD NCC Fastigheter AB, tfn 08-655 22 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/27/19981127BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/27/19981127BIT00170/bit0002.pdf